วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/โครงการผู้สูงวัย สุขภาพ อนามัย แข็งแรง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลกระจับ อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 14 ก,ย, 66 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลกระจับ ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการผู้สูงวัยสุขภาพอนามัยแข็งแรง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี การเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตแก่ประชาชน การดำเนินชีวิตแบบผู้สูงวัย ที่มีคุณภาพ โดยการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ผ่านการสอนวิธีการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน โดยเน้นในเรื่อง อยู่อย่างไรให้สุขใจ ในวัยสูงอายุ พร้อมส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ, (อารมณ์/อาหาร/ออกกำลังกาย) ให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพร่วมกัน ได้รับเกียรติจากนางยุพา พูลสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองอ้อ พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้นายมนัส ใจเจน ได้มอบรางวัลให้ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ / ที่ เทศบาลตำบลกระจับ อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ