วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ มอบรางวัลยกย่องสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริหารจัดการให้แก่สมาชิก
               
เมื่อวันที่  15 กันยายน  2566 นายแพทย์ ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมสามัญสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์จัดนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมสามัญครั้งนี้จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ต้องการยกย่องสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการสมาชิกอื่นๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสถานประกอบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงดีเด่น ด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ จำนวน 30 แห่ง
         
สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานของพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ มีดังนี้
         
มาตรฐานด้านสถานที่ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ กนก เฮลท์ แคร์, ณัฐพล เนอร์สซิ่งโฮม, ปาป๊ามาม๊าโฮมแคร์พิษณุโลก, บริษัท วี เนิร์ซซิ่งโฮม จำกัด, บ้านอบอุ่นรัก กาญจนบุรี, ภูเก็ตแคร์
        
มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ ด็อกเตอร์อินเตอร์แคร์, สุพิกา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส, บริษัทวาสนาดูแลผู้สูงอายุจำกัด, บ้านริมสวน เนอร์สซิ่งโฮม, ศาลายาบริษัท บูล สกายเนอร์สซิ่งโฮม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มใจเนอร์สซิ่งโฮม, ฮาสุ เนอร์สซิ่งโฮม 
        
มาตรฐานด้านการให้บริการ จำนวน 19 แห่ง ดังนี้ บริษัทไทยซีเนียร์แคร์ จำกัด (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทิฆัมพร), บุญเย็นเนิร์สซิ่งโฮม, ศูนย์เชียงใหม่เฮลท์แคร์, อุ่นรัก เนอร์สซิ่งโฮม, รักษ์โฮม เฮลท์ แคร์, การุณรักโฮมแคร์, ลำพูนเนอร์สซิ่งโฮม, บ้านสุขใจเฮลท์แคร์, สายใยสัมพันธ์เนอร์สซิ่งโฮม สาขาพิษณุโลก, ซีเอ็นเอช เนอร์สซิ่งโฮม, เดอะ เทาซั่นด์ เยียรส์ โฮมแคร์,  อีเอสอี เวลเนส เซ็นเตอร์, บ้านราษฎร์พิษณุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพิษณุโลก, กฤติมาเนอร์สซิ่งโฮม, บริษัท อยู่ดี เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด, บ้านพูนรักดูแลผู้สูงอายุภูเก็ต, บีเลิฟเนอร์สซิ่งโฮม, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอัครา, บ้านธาราวดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาปราจีนบุรี
          
ทั้งนี้ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกสถานประกอบการ ที่ร่วมกันนำพาประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุและประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ดังวัตถุประสงค์ของสมาคมสมาพันธ์ในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเป็นตัวกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความรู้และเครือข่ายให้กับสมาชิก./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บจก.อากาศสดใส : ภายใต้ผลิตภัณฑ์ "ตะวันฉาย" รณรงค์ลดค่า PM 2.5
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ