วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำเสนอ ( ออกอากาศครั้งแรก ) ณ  ฐานปฎิบัติการช่องทางใจแผ่นดิน  ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )
    "  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน " 
   
  "  อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมถุงพระราชทานกำลังใจส่งมอบให้ทหารพรานชายแดนภาคตะวันตก ณ ฐานปฎิบัติการช่องทางใจแผ่นดิน โดย กรมทหารพรานที่ 14 กองร้อยทหารพรานที่ 1405 อยู่ในพื้นที่ป่าลึกที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากลำบากในการเข้าถึงอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี " 

     พันเอก สรายุทธ ศรลัมพ์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 / รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ พร้อม พันเอก เชิดเกียรติ บัวผัน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 14 / ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารที่ 14 กองกำลังสุรสีห์ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  พร้อมถุงพระราชทานกำลังใจ ณ ฐานปฏิบัติการช่องทางใจแผ่นดินอยู่ในพื้นที่ป่าลึกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นฐานปฏิบัติการที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากลำบากในการเข้าถึง  ซึ่งการส่งกำลังและสับเปลี่ยนกำลังพลและสเบียงอาหารจำเป็นต้องใช้อากาศยานเป็นหลักเนื่องจากการเดินทางอากาศยานใช้เวลา 15 นาทีถึง 20 นาที...แต่หากเป็นการเดินทางเท้าในพื้นที่ จะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย3 วัน ถึง4วัน   โดยกำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะเสียสละอยู่ห่างไกลความเจริญโดยเฉพาะกับครอบครัวเป็นเวลาหนึ่งเดือน  เพราะสามารถติดต่อสื่อสารโดยวิทยุกับฐานทหารเท่านั้นการปฎิบัติภารกิจตามพันธกิจหลักของกองทัพบก คือ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน ที่ผ่านมาไม่พบการรุกล้ำอธิปไตย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และที่ผ่านมาไม่พบการลักลอบเช่นกัน กำลังพลทหารพรานพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารในการรักษาอธิปไตยปกป้องชายแดนด้วยหัวใจที่มีต่อแผ่นดินแห่งนี้  

    " เพื่อหวังเพียงให้ประชาชนที่พวกเขารักด้วยหัวใจ ได้ใช้ชีวิตอยู่ตามแนวชายแดนอยู่อย่างมีความสุขแม้ไม่มีประชาชนคนใดจะรับรู้ก็ตาม "

   อย่าพลาดติดตามชมนำเสนอ ( ครั้งแรก ) ฐานปฎิบัติการช่องทางใจแผ่นดิน ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ