วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
จังหวัดพิจิตร14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเขาทราย โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 กิจกรรมทำ "ไข่เค็มสมุนไพร" ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาราย กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งเป็นการฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มสุมนไพรให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมประสบการณ์และทักษะในการประกอบอาชีพใหม่สำหรับครอบครัวและชุมชน  อีกทั้งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน รับฟังการบรรยายอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับไข่เค็ม พร้อมฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร จำนวน 4 สูตร 1.ไข่เค็มกะทิสด 2.ไข่เค็มต้มยำ 3.ไข่เค็มกระเพรา และ 4.ไขเค็มใบเตย โดยมีนางสาวจุฑาทิพย์  พูลเพ็ญ  เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ดังกล่าวฯ
      สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมใหญ่ เร็วๆนี้ ที่เมืองกาญฯ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาไท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ