วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/พิธีมอบถ้วยรางวัล และปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 10 ก,ย, 66 นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอล โครงการ"พลังกาย พลังใจ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2566 โดยมีนายเฉลิมชัย เพชรสน รองนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร นายรัฐวุฒิ วัลลธนโรจน์ เลขานุการ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้ง 12 หมู่บ้าน ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน ตามโครงดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 ก,ย, 66 ถึง 10 ก,ย, 66 เป็นวันมอบถ้วยรางวัลชิงชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศตามลำดับ นอกจากนี้นางศรีรัตน์ กลิ่นทอง ปลัดเทศบาล กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อร่วมส่งเสริมความสามัคคีให้เยาวชนประชาชนในทุกกลุ่มและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและทีมที่ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพในพื้นที่ ในการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนโดยกีฬาเป็นสื่อ เพื่อห่างไกลยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี  อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ