วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 สนับสนุน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 เมื่อวันที่ 8 ก,ย,66 นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง โดยมีนายสมชัย ธิติพงศา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดนตรีอย่างเต็มตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางดนตรี แสดงออกถึงความสามารถในทักษะและสุนทรียภาพด้านดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งการเล่นดนตรียังต้องอาศัยการหมั่นฝึกซ้อมจึงเป็นการฝึกวินัยอีกด้วย นอกจากนี้นายหมวดตรีประสาท กุลเรือง กรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 (คพรฟ,) ตำบลบ้านโป่ง ผู้ประสานงานโครงการนำคณะผู้นำชุมชนร่วมส่งมอบพร้อมกล่าวเสริมอีกว่า โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียน เป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี ซึ่งเป็นเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติต่อไป มีอาจารย์วิรัลพัชร นันทิน  บัณฑิต พร้อมคณะ ต้อนรับ/ที่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / อมร สะบัดปากกา รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ