วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/ศึกษาดูงานการพัฒนาแนวทางการบำรุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 28 ก,ย,66 นายเชษฐพร ปุญญชยันต์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานภายใน บริษัท กาญจนบุรี ไบ โิอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เครือบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นการดูระบบการทำงานของโรงไฟฟ้า มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างมีศักยภาพ โดยมีนายหมวดตรีประสาท กุลเรือง กรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 (คพรฟ,)ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ร่วมศึกษาดูงาน ครั้งนี้ / ที่ โรงงานบริษัท กาญจนบุรี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ