วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด- จัดพิธี "ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า" ประจำปี 2566
         วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดพิธี "ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า" ประจำปี 2566 เนื่องในวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย โดยมี นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด, ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, พยาบาลวิชาชีพบุษบา  วงค์พิมล ประธานผู้แทนสภาการพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ 
         วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม 
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการ   “ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า" สำหรับกิจกรรมวันนี้ ได้ทำพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ และร่วมกันถวายมาลัยกรข้อพระกร พระรูปพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ