วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
การประชุมพบปะ สมาชิกเครือข่าย นราธิวาสวิถีใหม่ เครือข่ายที่ปรึกษาประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประจำวันที่1 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-12.00น ณ.ร้าน เอ็ม.ฟาอิ๊ค ถนนบายพาสนราธิวาส  โดยมี ท่านทวีศักดิ์ ดาโอะ อดีต พัฒนาสังคมของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้การสร้างความเข้มองค์กร ที่ยั่งยืน มั่นคง 
และผู้ประสานงานเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลุยส์ หะยีสาและ การสร้างเครือ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และสาธารณสุข รวมทั้งนายฮาเซ็ง อิงดิง ประธานเครือข่ายประจำจังหวัดนราธิวาส การดำเนินการโครงการการเกษตรพอเพียง 
ในที่ประชุมได้นำเสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ในองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมต่อไป
โดยทางเครือข่ายที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดนราธิวาส ได้เชิญนายนาวิน วาเละ ที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ/ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาค7 พร้อมทีมงานศูนย์ข่าวนราธิวาส มาร่วมกิจกรรมดั่งกล่าว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ