วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ลพบุรี "สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย" นำกำลังจัดระเบียบสังคมฯ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
วันอาทิตย์ ที่22 ตุลาคม 2566 เวลา 21.00 น.
   จังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของ  นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้  นายยศวิน บำรุงเวช ป้องกันจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลพบุรี นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย บก.บร. บูรณาการออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกองร้อยอาสารักษาดินอำเภอเมืองลพบุรี ที่ 1 สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี กวดขัน ป้องกันและปรามปราบการกระทำความผิดของสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
1. ร้านพานร
2. ร้านครัวช้างป่า
3. ร้านสวนอาหารไผ่
4. ร้านตำปากแตก คาราโอเกะ
5. ร้านอ้อนเพลง
6. ร้านฅนกลางคืน
7. ร้านรุ่งโรจน์ คาราโอเกะ
8. ร้านเรือนน้ำ คาราโอเกะ
9. ร้านกนกพร คาราโอเกะ
10. ร้านบ้านเพื่อน เก้าศูนย์
11. ร้านสุดนิยม
      ผลการปฏิบัติ ดังนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของทางกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินกิจการ โดยขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เวลาเปิด - ปิด การจำหน่ายเครื่องดื่มฯ  ตามเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กวดขันให้เฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาท ห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าใช้บริการและกำชับ สถานประกอบการให้ตรวจตราสถานที่  โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้เข้าไปใช้บริการ และเน้นย้ำผู้ประกอบการให้คำนึงถึงจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หนาแน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตจากการเบียดเสียดของคนจำนวนมาก รวมถึงห้ามพกพาอาวุธปืน วัตถุระเบิด ยาเสพติด และการค้าประเวณีภายในร้าน และปฏิบัติตามข้อกฎหมายในเรื่องของสถานบริการฯ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและจักดำเนินคดี   ถือว่าได้แนะนำทำความเข้าใจกันแล้ว และจะติดตามตรวจสอบเป็นระยะ ระยะในวันข้างหน้าต่อไป

สนอง แท่สูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ