วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
     ป.ป.ช. พังงา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี ป้ายชื่อซอยสาธารณะตำบลบางนายสี มีการติดตั้งนอกพื้นที่ของหน่วยงาน 
      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศูนย์ CDC) กรณีที่เป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ปรากฏข้อความว่า 

"ต้นละ 12,625
ป้ายชื่อซอยสาธารณะตำบลบางนายสี ป้ายชื่อซอยสาธารณะสูง 3 เมตร งบ 492,400.00 บาท จำนวน 39 ป้าย รวมค่าติดตั้ง ป้ายละ 12,625 บาท ประกอบด้วย แผ่นป้ายอลูมิเนียมหนา 2 มม.ขนาด 32x60 ซม.แผ่นละราคา 2,400 บาท แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นนำเงินสะท้อนแสง 2 ด้าน 700 บาท เสาเหล็กกัลวาน์ขนาด 2 1/2 ต้นละ 2,000 บาท ค่าแรงติดตั้งทั้งหมด 46,800 บาท เครือข่ายพบมีการติดตั้งนอกพื้นที่ของหน่วยงาน จำนวน 6 ป้าย"

     สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา ได้ประสานงาน สอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลบางนายสี พบว่า ผู้รับจ้างได้สำคัญผิดในการติดตั้งป้าย ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางนายสีได้แจ้งผู้รับจ้างและดำเนินการแก้ไขแล้ว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ