วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/12UIuEhZTsc?si=DU8NnP5-jNXe1Dbr
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 
ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
 ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภาและคณะร่วมประชุมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
 ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
 ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ดังนี้.
> จังหวัดตาก 20,000.- บาท
>จังหวัดสุโขทัย 30,000.-บาท
>จังหวัดพิษณุโลก 30,000 บาท 
       ................... .
รายการเกาะติดสภา
   "ตามดูผู้แทน"
       ดำเนินรายการโดย
       อ.วิชิต ดิษฐประสพ
      พระปกเกล้า รุ่นที่ 8
 มือถือ ID Line 064-516 6794
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
       ...................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ