วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
👉ผอ. ป.ป.ช. ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุก "ป้องกันเหตุตั้งแต่วันนี้!" โครงการก่อสร้างของ อบต.คูบางหลวง

...
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและยกขอบบ่อพักพร้อมทำรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยวิวัฒน์รางกูร หมู่ที่ 5 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” วงเงินงบประมาณ 4,750,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 โดยมีนายเกริกพล บัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง นายปาริชาติ จันเจ๊ก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว 

จากการลงพื้นที่ พบว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับพื้นทางถนนและบดอัดหินคลุกให้ถนนมีความแข็งแรง เพื่อเตรียมดำเนินการในขั้นต่อไป โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง และผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงว่า การก่อสร้างถนนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ซอยวิวัฒน์รางกูร เนื่องจากถนนเดิมมีปัญหาน้ำท่วมขัง และระดับความสูงของพื้นถนนไม่มีความสม่ำเสมอกันตลอดทั้งเส้น จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงถนนและแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการก่อสร้างถนนได้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้างและสอดคล้องกับตามมาตรฐานการก่อสร้าง  ซึ่งได้ออกแบบให้มีความแข็งแรงและคำนึงถึงการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้เน้นย้ำแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมการก่อสร้าง และการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้การก่อสร้างได้มาตรฐาน และเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนในการสัญจรต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ