วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี / บริษัท ราชาชูรส จำกัด ร่วมกับ บริษัท แชมเปี้ยมเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 26 พ,ย,66 : บริษัท ราชาชูรส จำกัด ร่วมกับ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษ อาคารอนุสรณ์ 45 ปีจำนวน 12 ห้อง นายจำรูญ – หม่อมหลวงจารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษอาคารอนุสรณ์ 45 ปีจำนวน 1 ห้อง บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด บริษัทราชาปอร์ซเลน จำกัด บริษัท ราชาชูรส จำกัด บริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษอาคารอนุสรณ์ 45 ปี จำนวน 1 ห้อง มอบให้โรงพยาบาลบ้านโป่ง รวมทั้งหมด จำนวน 14 ห้อง โดยมี แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาววันทนา ชูอุตสาหะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ ณ บริษัท ราชาชูรส จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริจาค ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ครอบครัวของท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากสรรพโรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งปวง และขอให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ