วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
มุกดาหาร  วัดนิรมิตรตาดแคน  จัดงานวันลอยกระทง
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 พระมหาสุชิน  ปัญญาสโภ (ป.ธ.9) เจ้าคณะตำบลมุกดาหาร  เจ้าอาวาสวัดนิรมิตร  นายวรายุทธ  สงวนพวก  คณะทำงาน ส.ส. วิริยะ  ทองผา  นายไตรสรณคมน์  หนองเรือง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สจ.แสวง สบายใจ สจ. สุธี บัวสด สท.ไก่ มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันมวยไทยในงานประจำปีลอยกระทงวัดนิรมิตร พ.ศ. 2566 ณ วัดนิรมิตรตาดแคน ต.มุกดาหาร  อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร   โดยมีกรรมการวัด และประชาชนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมวยไทย กิจกรรมการลอยกระทง และการแสดงรำวงชุมชน   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัดนิรมิตรและชุมชนตาดแคนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อประชาชน  และเป็นการสานต่อประเพณีลอยกระทงในชุมชนให้สืบต่อเนื่องตลอดไป  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวิถีชุมชนในด้านความสามัคคีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในการสืบสานวัฒนธรรมคู่ชุมชนต่อไป 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ