วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
https://youtu.be/s7txiPTkVnc?si=CTFeYkHNJtAdGdQL
...งานนี้..นายทุน.. กลุ่มนายทุน..ที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และ บุกรุกที่ราษฎร  ตำบลรูสะมิแล จ.ปัตตานี..
.เจอตอทางการเมืองเข้า.....
....มีหนาว...ทั้งขบวน....ไผ เป็น ไผ 
ติดตามได้ กับ อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
"ศิษย์เอก เสธ.สุบรรณ แสงพันธุ์
 จปร 7" 
อดีต.ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา
 พระปกเกล้า รุ่นที่ 8
*ผู้รับมอบอำนาจ  ผู้ประสานงาน และ
ให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย
" สู้ยิบตา ตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย" 
     ... ..ไผ เป็นไผ โปรด ติดตาม.....
      ..........................
> กรณีที่นายทุน กลุ่มนายทุน
สร้างกำแพงอิฐบล็อก ประตูเหล็ก ปิดทาง เข้า-ออก
 ของราษฎร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และสร้างรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน และ สร้างกำแพงอิฐบล็อกล้อมรอบที่ดินของราษฎรที่มีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 14 แปลง
 รวม 120 ไร่ โดยนายทุนได้สร้างรั้วประตูเหล็กห้ามเจ้าของที่ดิน เข้า-ออก โดยเด็ดขาด ทั้งๆที่ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย

>นายทุนกลุ่มนี้มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น ท้องที่ อยู่เบื้องหลัง.. 
ในการสร้างกำแพงอิฐบล็อกประตูเหล็กดังกล่าว ผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างแต่ไม่เป็นผล...
>ฝ่ายข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้ส่งข้อมูลให้ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และท่านชาดา ไชยเศรษฐ์
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
( "มือปราบ ผู้มีอิทธิพล" )

  ...ร้องขอให้ 
 >ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 และ ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กรุณาพิจารณาช่วยปราบอิทธิพลและกลุ่มทุนในพื้นที่
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่สร้างความหวาดกลัว สร้างอิทธิพล สร้างอำนาจมืด 
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง.

..ขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.
 ...ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ....
    (นายวิชิต. ดิษฐประสพ)
อดีต.ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา
 พระปกเกล้า รุ่นที่ 8
          ................
 ตามที่ศาลปกครองยะลา พิพากษาให้เทศบาลตำบลรูสะมิแล รื้อถอน กำแพงอิฐบล็อกหรือประตูเหล็กส่วนที่รุกล้ำทางบกและทางคูน้ำอันเป็นสาระประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ให้รื้อถอน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
 *เทศบาลตำบลรูสะมิแลได้ยื่นศาลปกครองขอขยายเวลาการรื้อถอน อีก 30 วัน.
         ...................
   ในส่วนของคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 มาตรา 363 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ
ร้องทุกข์ที่ สภ. เมืองปัตตานี
  เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2564 
ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอน ชั้นอัยการ
          ................
 ในนามรายการเกาะติดสภา
"ตามดูผู้แทน"ซึ่งได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และประสานงานหน่วยงานของรัฐส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำกระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียนกระบวนทางกฎหมาย และได้นำผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนเข้าร้องเรียนที่ "ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111"
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2564
... กราบขอขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่หาทางออกร่วมกันเพื่อให้ประชาชนชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข...
... ขอขอบพระคุณ ....
>ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
...ขอขอบพระคุณ
>ท่านชาดา ไชยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
>ขอบพระคุณท่านนายอำเภอเมืองปัตตานี ที่ได้ร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ทำให้ปัญหาดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์แก้ปัญหาร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราษฎรในพื้นที่
เพื่อนำมาซึ่งความสันติสุข ในการอยู่ร่วมกันของสังคม อย่างสงบสุขต่อไป.
    ..................
รายการเกาะติดสภา
"ตามดูผู้แทน"
ผลิตและดำเนินรายการ โดย
    (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
>ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
>ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
อดีต.ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8
#ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายกระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
มือถือ ID Line 064-516-6794 หรือโทร .02-561-4502
       ...................
>นายกีมลี  สาและ ผอ.ศูนย์(อ.ต.ร.)ประจำจังหวัดปัตตานี *หัวหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ 
ประจำจังหวัดปัตตานี และนายรุชลี ยามา 
รอง ผอ.ศูนย์(อ.ต.ร.)ประจำจังหวัดปัตตานี 
*ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ประจำจังหวัดปัตตานี...รายงาน
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
  ............................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ