วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาด”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และจัดหาโลหิตให้เพียงพอในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ ภายในโดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาการทหาร









สนับสนุนโดย

                                          
     


รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ