วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี / โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนและสนับสนุนให้นักเรียน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถได้รับรางวัลโล่พระราชทานฯ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 3 ธ,ค, 66 โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
      เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2566
   ด.ญ.ธนพร บัวแย้ม รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี สังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ขอขอบพระคุณ นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองเข้าร่วมการประกวด ทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลโล่พระราชทานฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ นายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี พร้อมคณะครูร่วมแสดงความยินดี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ