วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/คณะกรรมการชุมชน  ขานรับนโยบายขับเคลื่อน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 4 ธ,ค, 66 นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิชัย อรตัน รองนายกฯ นายวิชิต หงส์เลิศนภากุล รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ร่วมรับฟังนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตามที่งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จัดให้มีการประชุมเลือกกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล จำนวน 22 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายนรสิงห์ อรุณบรรณเจิดกุล ปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง เชิงปฏิบัติการนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสมรรถนะ ในการนำโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบลและขยายผลสร้างทีมเข้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายในด้านการพัฒนาท้องถิ่นความหลากหลายของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล ได้มอบเสื้อให้คณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน / ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ