วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม ตลาดโอ๊ะป่อย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
เวลา 07.00 น. ณ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของกรมการพัฒนาชุมชน ตลาดโอ๊ะป่อย บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี, นางวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี, ประชาสัมพันธ์หวัดราชบุรี,  เสมียนตราจังหวัดราชบุรี, นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี, คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อดีตพัฒนาการอำเภอสวนผึ้งและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง เข้าเยี่ยมชมตลาด“โอ๊ะป่อย” ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่ตลาดโอ๊ะป่อยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมหลังจากปิดตัวไปนานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวและอุดหนุนสินค้าพื้นถิ่นกันเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันล่ะ 5,000-8,000 คน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเฉลี่ยวันล่ะหลายแสนบาท “โอ๊ะป่อย” เป็นภาษากะเหรี่ยงมีความหมายว่าพักผ่อน สำหรับตลาดโอ๊ะป่อยเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ตามแนวประชารัฐ โดยยึดหลัก บวร ในการบริหารจัดการตลาดและชุมชน บนพื้นฐานความร่วมมือ 7 ภาคีเครื่อข่ายการทำงาน ซึ่งใช้ทุนในพื้นที่ที่มีอยู่มาแปลงเป็นรายได้ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยว สะอาด สะดวก และคงไว้ในการรักษาธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยตลาดแห่งนี้ลักษณะพื้นที่ติดลำน้ำภาชี สายน้ำ 1 เดียวในภาคตะวันตกที่ไหลย้อนจากทิศใต้ไปทิศเหนือ มีน้ำตลอดปี อีกทั้งมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมร่มเย็นตลอดทั้งวัน และอยู่ใกล้วัดป่าท่ามะขาม ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญช่วงเช้า เวลา 07.30 – 08.00 น. จะให้นักท่องเที่ยวได้ใส่บาตรพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำภาชีด้วยแพกระบอกไม้ไผ่ พร้อมด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าแบบกะเหรี่ยงที่หาซื้อและเช่ากับร้านค้าของชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมกับมุมถ่ายรูปที่มีวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงที่สวยงาม โดยเฉพาะ “คังด้ง” นับร้อยๆ พวง ที่เป็นจุดถ่ายภาพที่พลาดไม่ได้ ส่วนคำว่า “คังด้ง” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า “ใยแมงมุม” มาจากความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เลียนแบบใยแมงมุม นำเส้นด้ายผ้าฝ้ายมาประดิษฐ์เป็นเครื่องรางกันสิ่งชั่วร้ายมิให้มากล้ำกราย
ตลาด “โอ๊ะป่อย” กำหนดเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-14.00 น. กิจกรรมในตลาดนักท่องเที่ยวสามารถเช่าชุดพื้นบ้าน (กะเหรี่ยง) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รดน้ำต้นผึ้ง มั่งมี ศรีสุข นั่งชิล/เล่นน้ำริมลำธารและเช่าจักรยาน ไกด์ชุมชนอาสา ปั่นชมชุมชนท่องเที่ยว พร้อมกันนี้มีเมนูอาหารพื้นถิ่นและของดีอำเภอสวนผึ้งมาให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก อาทิ ชาดาวอินคา เมี่ยงถั่วดาวอินคา อั้งหมี่ถ่อง(หรือกินข้าวห่อ) ข้าวแดกงา ข้าวยำสมุนไพร ขนมจีนน้ำยาหยวก ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียวหมู ผัดไทย ไก่อบโอ่ง ยำผักกูด ขนมครก ขนมบ้าบิ่น ขนมเบื้อง

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ