วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม “ตชด.” กำชับงานพิทักษ์สันติราษฎร์ ปราบปรามอาชญากรรมชายแดน ดูแลขวัญกำลังพล สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้พี่น้องประชนชน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( บช.ตชด. ) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ผู้บังคับการและผู้กำกับการในสังกัดจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
.
พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ชายแดน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อให้พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัย ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เป็นหน่วยที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาจากพี่น้องประชาชน 

“ในการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดูแลงานความมั่นคงและหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน  เป็นโอกาสอันดีที่ได้พบกับหัวหน้าหน่วยทุกระดับจากทั่วประเทศ และ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การสนับสนุนการดำเนินงานประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทั้ง จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และ จิตอาสาภัยพิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องตามร้องขอ ในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และการลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและกำลังพล ขอให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการลาดตระเวนและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และฝากให้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน“
.
รอง ผบ.ตร.กล่าวย้ำว่า ฝากให้หัวหน้าหน่วยทุกระดับชั้น ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิกำลังพล ดูแลเร่งรัดสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงหัวหน้าหน่วยต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ให้ความเป็นธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคีของกำลังพล และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นในผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะสามารถนำหน่วยให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

#ตำรวจตระเวนชายแดน
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ