วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
  “ พลตรี สุรเทพ  หนูแก้ว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔  ประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ณ ลานพื้นแข็งศาลาเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร “
​นักศึกษาวิชาทหารทุกนายคือกำลังสำรองของกองทัพเป็นส่วนสำคัญในความพร้อมรบ อันเป็นหลักประกันต่อความมั่นคงของชาติโดยนักศึกษาวิชาทหารเป็นหนึ่งในกระบวนการ การเตรียมกำลังเพื่อเป็นกำลังสำรองของกองทัพปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังประจำการเมื่อสถานการณ์จำเป็นต่อการป้องกันประเทศ การศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้ท่านเป็นกำลังสำรองที่มีคุณภาพโดยการเสริมสร้างระเบียบวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและระลึกไว้เสมอว่ามีสถานภาพเป็นกำลังสำรองของกองทัพเมื่อถึงเวลาหรือสถานการณ์ อันควร ทางราชการอาจเรียกเข้ามารับใช้ประเทศชาติและจะต้องสำนึกต่อหน้าที่ในฐานะที่เป็นกำลังสำรองอันเป็นการเสริมสร้างให้กองทัพมีความแข็งแกร่งขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่าการที่ชาติเราดำรงความเป็นเอกราชได้จนทุกวันนี้เป็นเพราะบรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเข้าพิทักษ์รักษาไว้จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องช่วยสืบทอดภาระหน้าที่อันมีเกียรติยิ่งนี้เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ