วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์-จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565และประจำปี 2566 เพื่อความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
      เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565และประจำปี 2566
 ของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี
    นายทองปักษ์ ไทธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ขอ

และให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ที่เหมาะสมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565

และประจำปี 2566 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 13 รายชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 118 ราย รวมทั้งสิ้น 131 ราย ซึ่งในวันนี้ มีผู้ที่ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมารับพระราชทานได้ จำนวน 24 รายคงมีผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 107 ราย

    ทั้งนี้ ข้าราชการที่เข้าร่วมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565

และประจำปี 2566 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ในครั้งนี้ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ดังกล่าว ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และตั้งใจปฏิบัติราชการเป็นข้าราชที่ดี ต่อไป

///

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวดีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ