วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการท่องเที่ยว
อยุธยา - มท.1 เที่ยวชมงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" พร้อมร่วมชมการแสดงแสง-เสียง ชุด "อโยธยา ยศเกริกฟ้า วีรกษัตรา ศิลป์เรืองรุจี วิเทศไมตรี ศรีอโยธยา" ชื่นชมการถ่ายทอดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติผ่านประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันนี้ (17 ธ.ค. 66) เวลา 19.45 น. ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย ร่วมเที่ยวชมงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2566 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและนำชมบรรยากาศภายในงาน

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ากราบสักการะรูปเหมือนพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย วัดตะโก) และกราบนมัสการพระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (อาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดตะโก และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์บริเวณสุขศาลา อโยธยา เยี่ยมชมนิทรรศการวีรกรรมค่ายโพธิ์สามต้น โรงพักอโยธยา โดยได้ร่วมลงบันทึกรายงานจดแจ้งเป็นสำคัญ จากนั้นได้ร่วมทำบุญซื้อบัตรมัจฉากาชาดและตักไข่ปลามัจฉากาชาดของบูทเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมอุโมงค์ไฟล้านดวง ทักทายให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ร้านอาหารชวนชิมบริเวณตลาดย้อนยุค โดยระหว่างเที่ยวชมงานได้พบปะทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนสินค้าไทย อาหารไทย เพื่อให้เงินหมุนเวียนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมภาคภูมิใจกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกครบ 32 ปี และร่วมรับชมการแสดงแสง-เสียง ชุด "อโยธยา ยศเกริกฟ้า วีรกษัตรา ศิลป์เรืองรุจี วิเทศไมตรี ศรีอโยธยา"

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" เป็นกิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ผนึกกำลังร่วมกับส่วนราชการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สภาวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อชาติไทยมาจนทุกวันนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะเมื่อกล่าวถึง "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จะทราบโดยทั่วกันว่าที่นี่คือ "แผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย" โดยการรับรองจาก UNESCO ที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียน "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา" เป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงแสง-เสียง ชุด "อโยธยา ยศเกริกฟ้า วีรกษัตรา ศิลป์เรืองรุจี วิเทศไมตรี ศรีอโยธยา" เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ สร้างคนที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม ผ่านการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะประเทศไทยเรามีประวัติศาสตร์ มีรากเหง้า วัฒนธรรมค่านิยมที่ดี ซึ่งหากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเสริมสร้างการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย อันจะทำให้อนาคตของชาติมีความศิวิไลซ์ และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาบันพระมหากษัตริย์

"นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าราคาถูก ร่วมสนุกกับกิจกรรมตักไข่นาวาพาโชคกับร้านกาชาด ลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์ ทีวี ตู้เย็นและรางวัลต่าง ๆ หรือร่วมกุศลกับการจำหน่ายสลากกาชาดชิงรางวัลรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงร้านค้าโซนต่าง ๆ ซึ่งผู้เที่ยวชมงานจะได้ชื่นชมและรับความสุขอย่างเต็มที่ อันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่าน มาร่วมเฉลิมฉลองมรดกโลกในงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ