วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ Bangkok Health Market : Zone 3 : “Love and Care”
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ Bangkok Health Market : Zone 3 : “Love and Care” ณ บริเวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น G  พระราม 3 โดยมีดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯเข้าร่วม ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนโยบายตรวจสุขภาพประชาชน 1 ล้านคน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นโซนต่างๆ สำหรับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโซน 3 ได้ร่วมบูรณาการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาล IMH มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 17 แห่ง สำนักงานเขต 10 เขต คลินิกชุมชนอบอุ่น 7 แห่ง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเดือนนี้มีเทศกาลแห่งความรัก จึงได้จัดงานในธีม Love And Care  ประกอบด้วย 5 ทีม พร้อมดำเนินกิจกรรมดังนี้  
1.ทีมรักษ์สุขภาพ กิจกรรมคัดกรองสุขภาพตามช่วงวัย เจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจจอประสาทตา และนวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานช่วยเดินของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
2.ทีมรักษ์แม่และเด็ก ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน ตรวจคัดกรองเอชไอวี (HIV) และซิฟิลิส

3.ทีมรักษ์หัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความแข็งตัวของหลอดเลือด สอนวิธีช่วยชีวิตปั๊มหัวใจ การใช้เครื่อง AED เพื่อช่วยชีวิต
4.ทีมรักษ์กระดูก ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก (Frax Score) ตรวจวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ ประเมินความเสี่ยงล้มและทดสอบการทรงตัว
5.ทีมรักษ์อากาศ ให้ความรู้ดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 คัดกรองโรคจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ โมเดลห้องปลอดฝุ่น และไม้ฟอกอากาศ โดยภายหลังเปิดงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจทั้งสอบถามและเข้ารับบริการกันอย่างถ้วนหน้า

สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ