วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ: มะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรอง 

วันที่ 14 มีนาคม 2567  นพ. เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ: มะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรอง ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมทั้งเพื่อตรวจคัดกรองและค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มแรก จัดโดยกลุ่มงานศัลยกรรม และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนา นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การตรวจคัดกรองจากวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ และการพบแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อพิจารณานัดส่องกล้องลำไส้ใหญ่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างเมืองปลอดภัย เมืองสุขภาพดี ของกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะทางกายและจิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีลดภาวะเจ็บป่วยไม่ติดต่อ พร้อมส่งเสริมความรู้ในชุมชน ผ่านเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ

เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นเดือนการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักของทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย มีสถิติการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 2 ในเพศหญิง และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 15 คน หรือปีละ 5,476 คน โดยเป็นโรคที่สามารถตรวจหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบ Organize Screening ในประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 50 - 70 ปี ซึ่งปัจจุบันใช้วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัย 
สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ ทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีให้บริการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ UMSC (ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง) โทร. 02 - 2897986 หรือ 099 - 0144372 

สนับสนุนโดย


โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ