วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล , กลุ่มงานจักษุ , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ ออกตรวจสุขภาพเชิงรุก ในโครงการตรวจสุขภาพล้านคน ตามนโยบายผู้ว่ากทม.
ที่ศูนย์การค้า Tree on Three 
วันที่ 23 มีนาคม 2561
 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 17.00 น.
กิจกรรมประกอบด้วยการซักประวัติคัดกรองสุขภาพทางกายและใจ การตรวจเลือดและปัสสาวะ , การตรวจจอประสาทตา , การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการบริการประชาชนฟรี
โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ