วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"
เนื่องในวันปกรณ์ 2567"เมื่อวานนี้ 19 เม.ย.67
เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันปกรณ์ 2567 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น จำนวน 16 คน
 " ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คือ นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับคัดเลือกในครั้งนี้"
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือปฏิบัติของคนในสังคม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางขนิษฐา เทวินทรภักติ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ รักษาการประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมยินดี และยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

"โดยมีคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพร้อมคณะผู้บริหารแบะพนักงานร่วมแสดงความยินดี"

 
 นายวราวุธ กล่าวว่า การประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2523 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 44 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่มีความทุ่มเทในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสังคมไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ปูชนียบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาของงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย” ผู้วางรากฐานและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ของประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ โดยปัจจุบัน มีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แล้ว รวมทั้งสิ้น 420 คน

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเน้นย้ำให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีกิจกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย อาทิ นิทรรศการผลงานของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น รวมถึงผลงานด้านวิชาการสังคมสงเคราะห์  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Talks) และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 16 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ประเภทวิชาชีพ จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.1 นางสุจิรา เนาวรัตน์ 1.2 นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย 1.3 นางสาวกุลธีชาดา พรเจริญ 1.4 พันตำรวจโทหญิง 1.5 นางธิดารัตน์ ชูศรี และ 1.6 นางสาววรพร เกวลิน 2) ประเภทผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ 2.1 นายพิเชฐพงศ์ อินทรสกุล 2.2 นายวาธิต ธรรมจง และ 2.3 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร และ 3) ประเภทอาสาสมัคร จำนวน 7 คน ได้แก่ 3.1 นายอติพล ดำพิลา 3.2 นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ 3.3 นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา 3.4 นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล 3.5 นางสาวธันยลักษณ์ พรหมมณี 3.6 นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล และ 3.7 นายพิจิตร กอบัว

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นทุกท่าน ผู้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่  พร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม อุทิศตนเพื่อนำพาสังคมไทยก้าวสู่ความมั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง 

#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น #วันปกรณ์2567

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ