วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขอเสนอการจัดการเลือกตั้งกรรมการ ชสอ. ปี 2563 เรียน ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 ทีม อภิวัฒน์สหกรณ์
 ​เมื่อวันที่   14       มิถุนายน  2563

เรื่อง ขอเสนอการจัดการเลือกตั้งกรรมการ ชสอ. ปี 2563
เรียน  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่ผ่านมานั้น มีการตั้งข้อสังเกตุถึงความไม่สง่างาม ความไม่โปร่งใส ขาดเอกสารหลักฐานในการสอบทานคะแนนของแต่ละบุคคล และคะแนนรวมที่ได้ ทีมอภิวัฒน์สหกรณ์จึงขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเลือกตั้งกรรมการ ชสอ. ปี 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการ ชสอ. ควรใช้บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินการทั้งหมด
​2. เมื่อลงคะแนนจากเครื่องลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส์ ต้องพิมพ์สลิปที่ผู้ลงคะแนนเลือก และพิมพ์สลิปผลคะแนนรวมของผู้สมัครทุกรายออกมาแสดงเป็นหลักฐาน
3. ช่วงการประมวลผลต้องเปิดเผย และมีผู้แทนของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นสักขีพยานด้วย
4. จัดให้ผู้สมัครทุกท่านได้นำเสนอนโยบายให้ผู้แทน และผู้สังเกตุการณ์ของสหกรณ์สมาชิกได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงก่อนตัดสินใจเลือกตั้ง
รายงานข่าวโดย. หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จัดปทุมธานี

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ