วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

​งาน intermach-MTAasia 2020​ อุตสาหกรรม​ต้องปรับตัว​อย่างไรเมื่อ​ ioT​ มาแรง​
งาน intermach-MTAasia 2020​ อุตสาหกรรม​ต้องปรับตัว​อย่างไรเมื่อ​ ioT​ มาแรง​ 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Nile 2 ไบเทค บางนา นายสาธิต สาตรพันธ์ุ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น (MIgroup) ร่วมสัมมนา บรรยายสรุปภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ช่วงปี 2562-2563 ในงานอินเตอร์แมคและเอ็มทีเอ เอเซีย 2020 ไบเทค บางนา ร่วมกับคุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคม สมาคมไทยโอที คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าแผนกงานการตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคุณปัญจะ  คล้ายโพธิ์ทอง เลขาธิการ สมาคมไทยไอโอที โดยคุณสาธิต สาตรพันธุ์ ได้กล่าวว่ากลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น (MIgroup) ดำเนินธุรกิจด้านงานวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม งานบริการด้านนวัตกรรม งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Datacenter) งานด้านพลังงานทางเลือก และงานด้าน Platform และ Mobile Application โดยเฉพาะ Smart city, E-commerce และ Fintech เป็นต้น 
สำหรับด้านเทคโนโลยี IOT อุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อ IOT มาแรง ในช่วงต้นปี2563 ที่ผ่านมาเริ่มชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิค19 โดยเมื่อปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IOT จะมีจำนวนมาก&หลากหลายชิ้น คาดการณ์ว่าภายในปี2563 จะมีวัตถุสิ่งของที่เชื่อมเข้ากับอินเตอร์เน็ตจำนวนมากถึง 50 พันล้านอุปกรณ์ สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่สนใจนำเทคโนโลยี IOT มาใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านข้อมูล ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง และมีการตรวจสอบ (Monitoring) เป็นต้น เพื่อเข้าสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)ได้
โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ