วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

แถลงข่าว ผบ.ตร. เปิดศูนย์ ๑๙* เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิตอ๙ ส่งต่อแพทย์
ตามที่สถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ป่วย Covd-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานดำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์รับแจ้งเห
ฉุกเฉิน ๑๙ถ ช่วยรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด ต๙ เพื่อสนับสนุนการรับแจ้งผู้ป่วย Covid-1จ จาก
หมายเลขสายด่วน กรมการแพทย์ ๖b๘ สถาบันการแพทย์ถูกเฉินแห่งชาติ ดเปรง สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๓๓ลก0 ของหน่วยงานทางการแพทย์
วันนี้ (๒๘ เม.ย.๖๔๗) เวลา ๑0.00 น. ที่สำนักงานดำรวงแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดลุข
ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก , พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิดติประกัสร์ , พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย
รอง ผบ.ตร. . พล.ต.ท.ภัคพงษั พษ์เภตรา ผบถ... . พล.ต.ท.โสกณรัถต์ สิงหจารุ พตร. .พล.ต.ต.
อาชยน ไกรทอง รอง ผบพ.สตม. ร่วมแถลงข่าวเปิดศูนย์ ๑๙ด เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุผู้ป่วย
Covid-19 ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานทางการแพทย์
ขณะนี้ ศูนย์รับแจ้งเหตุถุกเฉิน หมายเลข ด๙ถ ซึ่งจะมี -.6๐0 คู่สายทั่วประเทศ มีความ
พร้อมรับแจ้งข้อมูลผู้ปวย Covid-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม, ซึ่งการรวบรวมข้อมูล
จะใช้ระบบ Government Bis Data institute (GD81) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงดิจิหัลเพื่อเครษฐกิจและสังคม พัฒนาร่วมกันเพื่อเป็นตัวกลางในการ
รวบรวมฐานข้อมูลผู้ป่วยโควิต ๑๙
สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ ในพื้นที่กรุงเทพา หากมีผู้ป่วยโควิด ๑๙โทรมายังศูนย์ ด๙ง
(ศูนย์ผ่านฟ้า บซ.น.) เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลผู้แจ้งจากชุดคำถามที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค
บันทึกข้อมูลลงระบบ G8D: จากนั้นระบบจะแจ้งไปยังศูนย์ ด๖๒๘ และ ด๒๒๙ ทันหึ ซึ่งได้มีการ
ทดสอบระบบแล้ว สามารถเชื่อมข้อมูลกันได้เป็นอย่างดี แต่หากเป็นผู้ป่วยถูกเฉิน เจ้าหน้าที่ศูนยั
๑๙ด จะวิทยุสื่อสารไปยังศูนย์เอราวัณ ด๒๖๙ เพื่อจัดรถฉุกเฉินมารับตัวผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด หลังจาก
รับแจ้งเหตุ ด0 นาที จะมีการโทรกลับ(Call Back ไปยังผู้แจ้ง สอบถามสถานะรับตัวผู้ป่วยอีกครั้งว่า
ได้รับการบริการหรือยัง หากยังไม่ได้รับบริการก็จะชวยประทานอย่างใกล้จิด สำหรับจังหวัดอื่น
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ๑๙ถ จะประสานโดยตรงไปยังสาธารณสุขจังหวัด หรือหัวหน้าคนย์ ㆍ๖๖๙ เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลผู้ป่วย
สำหรับวิทยุสื่อสารนั้น จะใช้ระบบดิจิหัล หรือ PSLTE เนื่องจากมีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยสูง ซึ่งจะเป็นการรักษาความลับของผู้ป่วยและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย อีกทั้งยัง
ทราบพิกัดของผู้ใช้งาน และสามารถปิดกล้องวีดีโอส่งภาพสถานการณ์ความช่วยเหลือเพื่อการ
ตัดสินใจทางการแพทย์ อีกส่วนหนึ่ง โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สนับสนุนเครื่องวิทยุ PS LTE
ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน ๑๐0 เครื่อง เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ