วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี


ภาพ/ข่าว
ศูนย์รวมข่าวสื่อออนไลน์ราชบุรี นำเสนอ
ลุงป้อม  ประชุม คนร.บริหารทรัพยากรแร่  ยึดหลัก ปชช.มีส่วนร่วม/ควบคู่ธรรมาภิบาล  เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม  คำนึงสุขภาพ/วิถีชีวิตปชช.  อนุมัติ ศึกษา/วิจัยแร่ จ.พังงา รองรับพื้นที่ศักยภาพแร่  แนวโน้มอุดมสมบูรณ์/คุ้มค่าศก.ไทย 

เมื่อ 3 พ.ค.64  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ทางไกล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม 301  ตึกบัญชาการ 1   ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้รับทราบ ความก้าวหน้าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) ซึ่งต้องใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการแร่ ของประเทศ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  จากนั้น คนร.ได้พิจารณาเห็นชอบ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐภาค เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการแร่ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีธรรมาภิบาล และเห็นชอบ ประกาศ ทส.ให้พื้นที่ 6 อำเภอ ( อ.เมือง,คุระบุรี,ตะกั่วป่า,กะปง,ท้ายเหมือง,ตะกั่วทุ่ง) จ.พังงา เป็นเขตสำรวจ ศึกษาวิจัย รองรับการบริหารจัดการแร่ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงเห็นชอบ ประกาศ อก. เรื่องหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชนในการทำเหมืองแร่ และการประกอบโลหะกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานคุณภาพดิน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ ทส.,อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม มติ คนร. ภายใต้ระเบียบและกฎหมาย โดยเคร่งครัด พร้อมขอให้คำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม และสุขภาพ/วิถีชีวิต ของออกได้รับ  ต่อไป
/////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว
ศูนย์รวมข่าวสื่อออนไลน์ราชบุรี นำเสนอ
ลุงป้อม  ประชุม คนร.บริหารทรัพยากรแร่  ยึดหลัก ปชช.มีส่วนร่วม/ควบคู่ธรรมาภิบาล  เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม  คำนึงสุขภาพ/วิถีชีวิตปชช.  อนุมัติ ศึกษา/วิจัยแร่ จ.พังงา รองรับพื้นที่ศักยภาพแร่  แนวโน้มอุดมสมบูรณ์/คุ้มค่าศก.ไทย 

เมื่อ 3 พ.ค.64  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ทางไกล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม 301  ตึกบัญชาการ 1   ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้รับทราบ ความก้าวหน้าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) ซึ่งต้องใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการแร่ ของประเทศ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  จากนั้น คนร.ได้พิจารณาเห็นชอบ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐภาค เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการแร่ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีธรรมาภิบาล และเห็นชอบ ประกาศ ทส.ให้พื้นที่ 6 อำเภอ ( อ.เมือง,คุระบุรี,ตะกั่วป่า,กะปง,ท้ายเหมือง,ตะกั่วทุ่ง) จ.พังงา เป็นเขตสำรวจ ศึกษาวิจัย รองรับการบริหารจัดการแร่ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงเห็นชอบ ประกาศ อก. เรื่องหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชนในการทำเหมืองแร่ และการประกอบโลหะกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานคุณภาพดิน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ ทส.,อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม มติ คนร. ภายใต้ระเบียบและกฎหมาย โดยเคร่งครัด พร้อมขอให้คำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม และสุขภาพ/วิถีชีวิต ของออกได้รับ  ต่อไป
///////////////////////////////////// 
          
สุรพันธ์ (DJ-ต้อย)ตันกำเนิด
ห.น.ศูนย์ข่าวทันใจนิวส์ อินไซด์ ทีวี ประจำ ศูนย์ข่าวจังหวัดราชบุรี
           ทีมผูู้สื่ข่าว
 สุเทพ นิ่มนวล    (ภาพ)  
กนกวรรณ บุญวงษ์    (ข่าว)
ศราวุฒิ  พวงทอง(ตรวจสอบสอบ)
 ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวีอินไซด์ทีวีจังหวัดราชบุรี.081-627-4337
รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ