วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

เชียงรายมุ่งเดินหน้าโครงการตลาดปลอดควันบุหรี่ โดยเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)
     เช้าวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณลานจอดรถตลาดล้านเมือง ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  คุณประดิษฐ์ เหลืองทองเจริญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจียงฮายมาร์เก็ต (ตลาดล้านเมือง) จำกัด นายกิตติธัช สุเรียมมา และนายชายชาญ ไชยมั่น เครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดเรียงราย พร้อมคณะสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงราย และชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย กลุ่มเยาวชนและประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้ชื่อ "โครงการตลาคล้นเมืองปลอดควันบุรี่" โดยมี นายแพทย์ วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้   

     สำหรับกิจกรรม "โครงการตลาดล้านเมืองปลอดควันบุรี่" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ที่กำหนดให้สูบได้เฉพาะพื้นที่ ที่ทางตลาดจัดไว้ให้เท่านั้น เเละเพื่อสร้างการรับรู้ รวมไปถึงทำความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า  ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาด ให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ไปพร้อมกันด้วย

     รวมไปถึงการลดปัญหาการทิ้งกันบุหรี่เรี่ยราด เพื่อสร้างความสบายใจแก่กลุ่มผู้มาใช้บริการภายในตลาดล้านเมือง และเพื่อลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ลดจำนวนของนักสูบหน้าใหม่ และได้มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เหมาะสม ไม่รบกวนผู้อื่น และมีสถานที่เพียงพอ ครอบคลุมในพื้นที่ตลาด ทั้งนี้ มีกลุ่มเยาวชน ร่วมแต่งกายชุดคอสเพลย์ ออกเดินรณรงค์ แจกสติ๊กเกอร์งดสูบบุหรี่ พร้อมกับติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน กฎข้อบังคับ (ป้ายภาษา ไทย ต่างชาติ ) ในบริเวณทั่วตลาดล้านเมืองอีกด้วย

     สำหรับตลาดล้านเมือง เป็นตลาดกลางค้าผัก ผลไม้ พืชผลทางการเกษตรแห่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายและเมืองชายแดนภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่กว่า 160 ไร่ มีผู้คนเข้ามาใช้บริการหลายพันคนต่อวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

     ซึ่งนอกจากจะจัดระเบียบให้จำกัดพื้นที่ให้กับคนสูบบุหรี่แล้ว เพื่อให้เป็นตลาดสีขาวปลอดควันบุหรี่ ยังได้มีจุดคัดกรองโควิด 2019 อีกหลายจุด ทั้งนี้ เพื่อให้บรรดาพ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจ อุ่นใจ มีความน่าเชื่อถือ และได่รับการยอมรับเป็นตลาดที่ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงอีกแห่งหนึ่งด้วย
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ 18/06/64
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ