วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทำงานเชิงรุก - "ปรพล" ที่ปรึกษาฯ รมว.ดีอีเอส พร้อมคณะ เตรียมเยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 8 ก.ค.นี้ 
นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะที่ปรึกษารมว.ดีอีเอส ประกอบด้วย 
นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ  ดร.พสุ เเก้วปลั่ง  นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี พร้อมด้วย ดร.ภัทรา โชติวิทยะกุล นักวิชาการชื่อดัง เตรียมเดินหน้าทำงานเชิงรุกเต็มที่ โดย ให้ความสำคัญในการบูรณาการการทำงาน ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงดีอีเอส โดยมุ่งเน้นงานด้านประชาสัมพันธ์ในสื่อหลายรูปแบบผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชน และเน้นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ทั้งขยายความร่วมมือและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายกระทรวงและรัฐบาล สืบเนื่องจากทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้เข้ารับนโยบายจาก ท่านชัยวุฒิ ธ​นาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ซึ่งท่านได้เน้นย้ำในการทำงานเชิงรุก ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค.นี้ ทาง คณะที่ปรึกษาฯจะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก  เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ระหว่างกระทรวงดีอี
เอสกับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก โดยจะสรุปด้านภารกิจ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป ทั้งนี้ทางคณะที่ปรึกษาฯ มีกำหนดการที่จะหารือและเยี่ยมชมหน่วยงานศูนย์ปฎิบัติการไซเบอร์ต่างๆ อาทิ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ เเละ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป เป็นต้น
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ