วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

*สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)
(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
>ขอขอบคุณ บก. ทัน นันเสียง
บรรณาธิการผู้อำนวยการ น.ส.พ.ทันใจนิวส์อินไซด์ ทีวี และ
 TTTV ทีวีออนไลน์ ที่ไว้วางใจแต่งตั้งทีมงาน (อ.ต.ร.)เป็นผู้สื่อข่าว ดังนี้.
 1) อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.) เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย น.ส.พ.ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี และ TT TV ทีวีออนไลน์ 
2) นายสมชาย แย้มเกษร
ผอ. ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.) เป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ ประจำทำเนียบและรัฐภา
 3) นายสุพงษ์ แย้มศรี
ประธาน(อ.ต.ร.)ประจำจังหวัดชุมพร เป็นผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ
 ประจำทำเนียบและรัฐสภา
4)นายกิมลี สาและ ประธาน(อ.ต.ร.)ประจำจังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดปัตตานี
>คณะทำงาน(อ.ต.ร.)ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนสื่อมวลชน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
        (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
"องค์การเอกชน"NGO (อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ
แสงพันธุ์ 
*สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.) เลขที่ 163 / 75 หมู่บ้านซื่อตรงเสนา
 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 15 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02 561 4502 มือถือ ID LINE 090  917 3 2 5 9 หรือ 064 5 1 6 6 7 9 4
      วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
       .....................
สมาชิกท่านใดสนใจเสื้อติดต่อสายตรงมาทางอาจารย์วิชิตได้เลยครับ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยอาจารย์วิชิต ดิษฐประสพ

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ