วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่ากระบี่เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาล  2565     ภายใต้ ชีวีตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ
       วันนี้ (11 เมษายน  2565 ) เวลา 09.19 น.นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีสงกรานต์ 2565   และจุดบริการประชาชนของหน่วยงานคมนาคมและอาชีวศึกษา โดยมี นายปรีชา วิเศษสิทธิ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่  กล่าวต้อนรับ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่  รายงานการดำเนินงานของสถาบันอาชีวศึกษา นายกิตติพนธ์  วุฒิวงศ์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงาน ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลจังหวัดกระบี่ มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม  ณ  บริเวณจุดบริการป้อมตำรวจทางหลวง (ทางเข้าวัดถ้ำเสือ )   ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่     จากนั้นประธานส่งมอบสิ่งขอสนับสนุนการตรวจเยี่ยมจากภาคเอกชน จากนั้นเยี่ยมจุดตรวจ บริการของหน่วยงานคมนาคม และอาชีวศึกษาและนำหัวหน้าส่วนราชการ  และนำคณะร่วมรณรงค์ทางข้ามความปลอดภัย (เดินช้ามทางม้าลาย ) และทักทายให้คำแนะนำการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตลอดจนการบูรณาการขับเคลื่อนงานตลอดทั้งปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากปัญหา อุบัติเหตุทางถนน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีช่วงการดำเนินงานควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงาน อุบัติเหตุไม่เกิน ๓7 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ admit ไม่เกิน ๓๘ คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน  ๒ ราย โดยบูรณาการแผนและความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินการ ๕ มาตรการหลัก ได้แก่ ๑) มาตรการด้านการบริหารจัดการ ๒) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ๓) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ๔) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ ๕) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
        ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า  การเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. ๒๕๖5  และการดำเนินการตลอดทั้งปี เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน และผมขอชื่นชมการทำงานที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและบูรณาการทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ ขอให้ทุกภาคส่วนทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว /// 
--------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา  แหละยุหีม   / ข่าว 
Cr.ปามมี่

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565        พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ