วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทูตเกษตรจับมือทูตพาณิชย์ นำทัพสินค้าผลไม้ไทยบุกตลาดกว่างซี ตอกย้ำผลไม้ไทยยืนหนึ่งในจีน 
ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง และบริษัท Shenzhen Pagoda Industrial Group จำกัด จัดงานเทศกาลผลไม้ไทย ประจำปี 2565 (Thai Fruit Festival 2022) ณ นครหนานหนิง ภายใต้ธีม “泰爱你” (ไทยรักคุณ) ระหว่างวันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยทั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ 

การจัดงานเทศกาลผลไม้ไทยในครั้งนี้เป็นการบูรณการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จักผลไม้ไทยหลากหลายชนิด และสร้างความเชื่อมั่นในผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของจีนโดยเฉพาะในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยผ่านหน้าร้านจำหน่ายผลไม้ของพาโกดาที่มีมากกว่า 5,000 สาขาทั่วจีน โดยในเขตฯ กว่างซีจ้วง มีจำนวน 78 สาขา และการส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่าน APP Pagoda และ mini program ใน wechat เพื่อตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของผลไม้ไทยในตลาดจีน

ในโอกาสนี้ นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำนครกว่างโจว และนางสาววรรณลดา รัตนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Live Streaming ผ่านแพลตฟอร์ม DOUYIN (Tik Tok จีน) ของพาโกดา แนะนำทุเรียนพันธุ์ชะนีและผลไม้ของไทย ซึ่งนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมทั้งประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทยที่ส่งออกมายังประเทศจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งการ Live Streaming ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากชาวจีน 

ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ได้ร่วมกับบริษัท Pagoda จัดงานเทศกาลผลไม้ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยได้เลือกจัดงานที่นครหนานหนิง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของบริษัท Pagoda ที่จัดงานเทศกาลผลไม้ไทยในนครหนานหนิง ด้วยเล็งเห็นว่าเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นประตูสู่อาเซียน โดยมีด่านนำเข้าผลไม้ไทยที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด่านโหย่วอี้กวน ด่านตงซิง ด่านรถไฟผิงเสียง และด่านท่าเรือชินโจว ซึ่งจากสถิตการนำเข้าผลไม้ไทยมายังเขตฯ กว่างซีจ้วง ในปี 2564 พบว่า เขตฯ กว่างซีจ้วง มีการนำเข้าผลไม้ไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากมณฑลกวางตุ้ง โดยมีปริมาณการนำเข้า 315,768 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,465 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยที่มีหลากหลายชนิดให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลไม้ไทย และผลักดันการขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านเครือข่ายของร้านจำหน่ายผลไม้ของพาโกดาทั่วประเทศจีน./


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ