วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายก นก ประธานวางศิลาฤกษ์สร้าง 
"พระธาตุห้วยก้างรัตนมงคล"

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นางอธิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ร่วมพิธีบวงสรวงและเป็นประธานวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุห้วยก้างรัตนมงคล ณ วัดห้วยก้างตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในเวลาดังกล่าวมีนายนิคม ยะป๊อก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เขตอำเภอพญาเม็งราย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายจิรวัฒน์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะศรัทธาวัดห้วยก้าง พร้อมด้วยเจ้าอาวาส ผู้นำชุมชน คณะกรรมการวัดห้วยก้าง และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย การสร้างพระธาตุห้วยก้างรัตนมงคลในครั้งนี้ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้ง 4 ทิศ

#อบจเชียงราย
#เสน่ห์เชียงรายชาติพันธุ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี
#เชียงรายต้องดีกว่าเดิม
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ