วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมพร - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 กฟผ. ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยประชาชนอำเภอทุ่งตะโก  

       วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า 1 คน 1 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประชาชนชาวอำเภอทุ่งตะโก จัดกิจกรรม ณ สวนป่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ปลูกต้นไม้กว่า 1.000 ต้น บนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน 
    นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานในพิธีโครงการปลูกป่าฯ ได้กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมทุกภาคส่วนจะได้รวมพลังกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า  ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ตามนโยบายของภาครัฐ  และนอกจากนี้โครงการปลูกป่าในวันนี้ยังเป็นการทำความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรวมพลังแสดงความจงรักภักดีอีกด้วย  
     ทางด้านนายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าระบบจำหน่าย และดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ เพื่อความสุขของคนไทย ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการปลูกป่า เป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ. มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลทางระบบนิเวศและแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนเป้าหมายของประเทศในเรื่อง ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)    โดย กฟผ. ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ สวนป่าแห่งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว 
       ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 1.000 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่ ในบริเวณสวนป่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร แห่งนี้ และสำหรับการดำเนินโครงการฯ ในวันนี้ เป็นการปลูกป่าครั้งที่ 2  จะมีการปลูกต้นไม้กว่า  1.000 ต้น เพิ่มพื้นที่ปลูกอีก 20  ไร่ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น สัก,พะยูง,ยางนา,พะยอม,จำปา,มะฮอกกานี,ขี้เหล็ก เป็นต้น////เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ