วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น ทางกลุ่มชัยบุรีรักถิ่นได้มีการประชุมประจำเดือน โดยทนายชูวงมณีกุล แกนนำเรียกร้องที่ดินทำกิน อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ที่หมด สัมปทานจากนายทุน ให้นำมาจัดสรร แก่ผู้ยากไร้ที่ดินทำกิน พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ 2518 คำพิพากษาฎีกาที่ 747/2550 พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ 2518 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง(3)1 ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน นั้นมีที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน สำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเลิกใช้ ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดิน สำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันก็ดี หรือพลเมืองยังใช้ประโยชน์ ในที่ดินนั้นอยู่ หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อได้จัด ที่ดินแปลงอื่นให้พลเมือง ใช้ร่วมกัน แทนโดยคณะกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วก็ดีให้ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้น มีผลเป็นการถาวร(3), ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน นั้นมีที่ดิน อันเป็น สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเป็นที่ดินรกรางว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือ ทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน โดยประการอื่น การประมวล กฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้น อยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติหรือเขตที่ดินที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ สปก มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ทนายชูวงศ์ มณีกุล กล่าว สมใจ นวลนุ่น รอง ผอ หัวหน้าผู้ สื่อข่าวภาคใต้หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภิญโญ วงษ์สุวรรณ หัวหน้าผู้สื่อข่าวช่างภาพส่วน กลางทันใจนิวส์​
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ