วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สาธารณสุขอำเภอเบตง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง และโรงพยาบาลเบตงออกตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านค้าในงานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมให้คำแนะนำเรื่องมาตรการการควบคุมโรคโควิด 19 และเรื่องอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย 

วันนี้ (24มิ.ย.65) นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง และโรงพยาบาลเบตงออกตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำเรื่องมาตรการการควบคุมโรคโควิด 19 และเรื่องอาหารสะอาด รสชาดอร่อย แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านค้า ในงานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงที่ต้องเฝ้าระวัง และคุมเข้มมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาดอจากตลาด หรือแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เชื่อถือได้หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และควบคุมความสะอาดภายในร้าน มีการจัดสถานที่ไม่แออัด จัดวางโต๊ะอาหารให้มีระยะห่าง จัดที่คีบอาหารและช้อนกลางแยกไว้ตามโต๊ะ ส่วนบริเวณที่ตักอาหาร ผู้บริโภคไม่ควรไปยืนออกันหรือแออัด ควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และทำความสะอาดพื้นผิวในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านค้า  ต้องมีระบบคัดกรองพนักงานในร้าน และผู้บริโภคด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป งดให้บริการและไปพบแพทย์ ทั้งผู้ให้บริการและผู้บริโภคจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าไปในร้านอาหาร มีการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการใช้บริการ รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ