วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มรส. - ชุมชนขุนทะเล ร่วมปลูกผืนป่าพระบารมี ระยะที่ 3 หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละ 200 ต้น ตลอดปี 2565 รวม 1,400 ต้น   

---------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล ร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีและตะเคียนทอง ในโครงการผืนป่าพระบารมี ระยะที่ 3 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปราเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 ต้นทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 รวม 1,400 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานเครือข่ายมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า โครงการผืนป่าพระบารมี ระยะที่ 3 เป็นการร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 ต้นทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 รวม 1,400 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกฝังให้ประชาชน มีความรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน พร้อมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ตลอดประชาชนในท้องถิ่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารักษาให้ยาวนานต่อไป
 
---------------------------------------------

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม "สุพรรณ Run Against Drug 2022" ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ