วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิกระบี่ยั่งยืน รวมพลังเครือข่ายองค์กรเพื่อความยั่งยืน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ Krabi Zero Ghost Net

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งยาว 160 กิโลเมตร และ มีพี่น้องผู้ประกอบอาชีพเกษตรและประมง เป็นจำนวน 83,874 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 ของผู้มีงานทำทั้งหมด)มีเรือประมงรวม 2,671 ลำ ซึ่งให้ผลผลิตทางเศรษฐคิจมากกว่า 2,722 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นรายได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดกระบี่ ในขณะเดียวกันก็ก่อเกิดให้เกิดขยะตกค้าง จากแหอวน และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำประมง ที่มีอายุในการใช้งานไม่นานนัก, ซึ่งขยะเหล่านี้ยังขาดการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มูลนิธิกระบี่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินงานโครงการจัดการขยะพลาสติคประเภทแหอวน " Krabi
Zero Ghost Net" ในพื้นที่ชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (E/F, โครงการ Net Free Sea), สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TO CA) ในรูปแบบธนาคารขยะเพื่อนำขยะพลาสติกแหอวน จากต้นทางเข้าสู่ระบบจัดเก็บ รับซื้อ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ขยะพลาสติคจากธนาคารแหอวนจะถูกนำไปรีไซเคิลโดยโรงงานรีไซเคิลที่เข้าร่วมโครงการหรือโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ขึ้นอยู่กับประเภทของขยะ และการให้ราคาที่เป็นธรรมเพื่อดึงดูดการนำส่งขยะแหอวนเข้าระบบและเสริมความเข้มแข็งให้แก่กองทุนของชุมชน รวมถึงการส่งต่อให้ผู้ผลิตเพื่อแปรรูปหรือพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมของ 

จังหวัดกระบี่ Krabi BCG Model
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
1. คุณ อันติกา ศรีรักษา
ประธานมูลนิธิกระบี่ยั่งยืน
2. คุณ สุธีร์ ปานขวัญ
ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง
3. คุณ อมฤต ศิริพรจุฑากุล
ที่ปรึกษามูลนิธิกระบี่ยั่งยืน
4. คุณ สตีฟ เทรนท์
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร EJF (ส่งตัวแทน)
5. คุณ ธนบูรณ์ สมบูรณ์
กรรมการ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย


ลงพื้นที่///รายงาน.ข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ