วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 และ 2566
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดประชุมส่วนราชการและเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสื่อมวลชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 30 คน  เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 นางสาวดวงแก้ว  เลิศรัตนรังษี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยถึงสาระสำคัญของการประชุมหารือในครั้งนี้ว่า เป็นการร่วมกันพิจารณาถึงภารกิจภาพรวม บทบาทหน้าที่ของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยแจ้งสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมชี้แจงแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปี ที่จะสื่อสารไปยังประชาชน และแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 รวมถึงการบริหารจัดการประเด็นในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน เชื่อมโยงกับเรื่องสื่อที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ.2565  2) การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19   3) ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์วิด-19 แบบเชิงรุก  4) ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว  5) การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว 6) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย 7) การปราบปรามทุจริต และความโปร่งใสของรัฐ  นอกจากนี้ที่ประชุม ยังได้ร่วมกันพิจารณา  แนวทางการประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอความร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566-2570 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ