วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อบจ.นราฯแถลงข่าวจัดโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมนาลอ พร้อมสำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นราธิวาส-อบจ.นราฯแถลงข่าวจัดโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมนาลอ พร้อมสำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสาราหุดีน อาบู ประธานสภาฯ อบจ.นราธิวาส นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส นายอดุลย์ มามะ ประธานชมรมจักรยานจังหวัดนราธิวาส โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 นักปั่นจักรยานตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดนราธิวาส ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2562 มีการจัด กิจกรรมปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา ซึ่งในครั้งนั้นมีนักปั่นในพื้นที่ให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สามารถเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวผ่านสายตาประชาชนจากสื่อต่างๆ รวมถึงสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และหลังจากนั้นกิจกรรมได้ขาดหายไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนต้องงดการจัดกิจกรรม ในลักษณะที่มีการรวมกลุ่มเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวหายไปและเบาบางลงในที่สุดและเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายจนประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจึงได้กำหนดจัดโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นราธิวาสอีกครั้ง โดยหวังจะให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จาก การค้าขาย กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้ทุก คนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวด้วยการชวนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยการจัดโครงการอบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18 กันยายน 2565 นี้ โดยมีการร่วมบูรณาการกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด นราธิวาส สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส ชมรมจักรยานจังหวัดนราธิวาสและศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ในการผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้น

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวถือเป็นพันธกิจหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาส่งเสริม ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน บนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 

โดยจังหวัดนราธิวาสในภาพรวมเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมาก มีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ครบถ้วน ทั้งทะเล ภูเขา และน้ำตก รวมถึงมีความพร้อมด้านการคมนาคม ที่สามารถเดินทางมายังจังหวัดนราธิวาสได้หลากหลายทั้งรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน แต่ยังมีกลุ่มประชาชนไม่มากนักที่จะรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส จึงเป็นที่มาที่จะต้องมีการผนึกกำลังร่วมกันในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งนั่นจะหมายรวมถึงการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

โดยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมานั้นมีการหนุนเสริมการทำงานของจังหวัดนราธิวาสในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอด และในโครงการ อบจ. ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนราธิวาส โดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในพื้นที่คุ้นชินและมีการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกันทั่วประเทศไทยอีกด้วย


ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ