วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เทศบาลเมืองเบตง นำคณะผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ด้วยภูมิปัญญา ณ สวนลุงสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเบตง ประจำปี 2565   
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565  นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยนางสาววรรณี บุญศรีเลิศ รองปลัดเทศบาลเมืองเบตง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวกรรมวิธีในการสกัดเย็น ด้วยภูมิปัญญา ณ สวนลุงสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเบตง ประจำปี 2565   เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน ลดภาวการณ์เกิดโรค รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ เกิดการพัฒนาความคิดในการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงเกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมด้านต่างๆนายสมประสงค์ ศรีเทพ ผู้ดูแลกิจการสวนลุงสงค์ เล่าว่า สวนลุงสงค์ แห่งนี้ เป็นสวนมะพร้าวพันธุ์พื้นเมือง และเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากสวนลุงสงค์ แห่งนี้ จะพิถีพิถันในการทำ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ คือ มะพร้าว ที่สมบูรณ์ที่สุด นำมาสกัดน้ำมัน โดยใช้กรรมวิธีในการสกัดเย็น   โดยน้ำมันมะพร้าว ที่ได้ จะนำมาต่อยอด ด้วยนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอางภภายใต้ แบรนด์ “Prow Thai by สวนลุงสงค์” โดยใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นสารตั้งต้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญา ของคนโบราณใช้น้ำมันมะพร้าวในการดูแลตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าและใช้ในการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  จนสามารถได้รับคัดเลือกเป็น OTOP ขึ้นเครื่องของ การบินไทย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ รวมทั้งผลิตสินค้ากลุ่มมะพรร้าว ให้กับแบรนด์ Cenvaree ในเครือ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ทุกสาขา
สำหรับสวนลุงสงค์ ตั้งอยู่ ใน ต.บางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี  เป็นจุดการเรียนรู้ของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านของการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น  แบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน และคุณค่า ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวพร้อมทั้งสามารถซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก สร้างรายได้โดยสมาชิกในครอบครัว รายได้ส่วนหนึ่ง คืนให้กับกลุ่มท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ตำบลบางใบไม้
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ