วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ดร.เฉลิมชัย" มอบให้ "ธนา เลขานุการ รมว.เกษตรฯ" บรรยายพิเศษเรื่อง "เกษตรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก" พร้อมมอบรางวัลผู้ให้การสนับสนุนฯ การประชุมใหญ่ สภท.

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง "เกษตรไทยก้าวไกลสู่ตลาะดโลก" ในโอกาสที่ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ครบรอบ 57 ปี และการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมและฝากข้อซักถามถึงพืชผลทางการเกษตรไทย ที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ถึงท่านเลขานุการรัฐมนตรี

โดยท่านเลขานุการรัฐมนตรี ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสมาคมฯ ได้ทุกคำถาม ต่อจากนั้นได้มอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ คุณพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์ ผู้บริหารบางกอก เนเชอรัล สปา แอนด์รีสอร์ท, คุณทองดี ปาโส กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, ผู้แทน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), คุณภัคจิรา โรจนกฤตย์ รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.), คุณวิชัย แซ่ลิ้ว กรรมการผู้จัดการ บจก.หมิงฟา เอ็นเตอร์ไพรส์ และนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจการเกษตรไทยหยูนหนาน, ผู้แทน บจก. สแกนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (มิตซูชิต้า), คุณสุจิตรา แก้วเงิน กรรมการผู้จัดการ บจก.รักษาความปลอดภัย แซมกรุ๊ป และบริษัทในเครือ, ดร.นิฐิพร สุวรรณพลาย กรรมการ บจก.ไมโครไบโอเทค, คุณซัพมนต์ จันทรพงษ์พันธุ์ ประธาน บจก.ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์, มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สมาคมพลังงานหมุนเวียน (RE 100), คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์, คุณวรวัฒน์ ทิพยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่, และ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
สภาอุตสาหกรรม 

      ซึ่งผู้ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ในปีนี้ เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้สมาคมฯ สามารถจัดการประชุมได้ตามวัตถุประสงค์ในวันนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ