วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอเบตง จัดพิธีอ่านสาร เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีอ่านสาร ประกอบไปด้วย คติธรรมสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, จุฬาราชมนตรี, นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง “เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 พร้อมได้มอบมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายอารี ซียง กำนันตำบลยะรม ครบวาระดำรงตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 25 ส.ค.65 และได้การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและมอบหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จำนวน 2 ราย  การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและมอบหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 35 ราย 


จากนั้นได้มีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดยะลา และพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล เนื่องในวันกำนัน ผู่ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย และชี้แจงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ข่าว...เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ