วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมพร - เปิดงาน  เทศกาลกาแฟชุมพรโรบัสต้า 2565 ครั้งที่ 2  หลังสวน
   โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การพัฒนาแบรนต์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพร และการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร
วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 16.00 น  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวนเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาแฟกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการตลาดของผู้ประกอบการกาแฟชุมพร เข้าสู่สากล ระดมผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 20 แบรนด์เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ พร้อมอบรมสัมมนา สร้างการตลาดยุคใหม่ผ่านแพลตฟอร์มดัง จัด งานเทศกาลกาแฟชุมพรโรบัสต้า 2565 Chumphon Robusta Coffee Festival 2022  ครั้งที่ 2  ร่วมกับ นางสาวเปรมณีย์ รัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม
    นางสาวเปรมณีย์ รัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่าการจัด งานเทศกาลกาแฟชุมพรโรบัสต้าครั้งนี้ มีผู้ประกอบการกาแฟ 20 รายเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากกาแฟ  ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565  ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ประกอบการสวนกาแฟจังหวัดชุมพร และการจัดกิจกรรม Chumphon Robusta Coffee Festival 2022 ครั้งนี้เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ และครั้งที่ 2 ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวน ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565
ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนา คุณภาพของกาแฟ พัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดของกาแฟโรบัสต้าชุมพร ให้เป็นที่ยอมรับและจำหน่าย ได้มากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงศักยภาพของจังหวัด สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การพัฒนาแบรนด์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพร และการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ ตลาด สากลอย่างครบวงจร ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมแสดงและ จำหน่ายสินค้าฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ และมีผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจของจังหวัด ชุมพรเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกลุ่มเกษตรกรคุณภาพ ที่มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ในการที่จะพัฒนาศักยภาพสินค้ากาแฟโรบัสต้าชุมพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล และผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งที่ 1 รวมถึงกิจกรรมการ Coaching ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบน  Marketplace หรือ  Platform และกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching ) ก็ประสบผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน ตามที่ท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้กล่าวรายงาน นับเป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดชุมพร และผลักดันให้จังหวัดไปสู่เป้าหมาย  ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่ามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป////เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ