วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ชื่นชม นายอะห์หมัด สาเมาะ ตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศท่องจำอัลกุรอาน ระดับนานาชาติ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมดันภาษาอาหรับ  เข้าสู่สถาบันภาษานานาชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมต่อประชาคมโลกอิสลามให้มากขึ้น
วันนี้ (30 กันยายน 2565) ที่ ตึกห้องรับรอง 1 ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะนำ นายอะห์หมัด สาเมาะ และครอบครัว ตัวแทนเยาวชนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการทดสอบท่องจำอัลกุรอาน ระดับนานาชาติ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เข้าพบพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนเยาวชนคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า ขอชื่นชม นายอะหมัด สาเมาะ เยาวชนไทย คนเก่ง ที่สามารถนำความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามตามที่ได้รับการฝึกสอนและอบรมมาเป็นอย่างดีไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้  รางวัลนี้ เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาก สำหรับโลกอิสลาม มีน้อยคนมากที่จะได้มายืนในจุดสูงสุดเช่นนี้ เหนืออื่นใด ความสำเร็จเช่นที่ว่านั้น มาจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ให้ความรักและการบ่มเพาะอย่างดียิ่ง จนทำให้บุตรประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นายอะหมัด  เท่านั้น ยังมี นายฮาซัน สาเมาะ รับรางวัลชนะเลิศ ณ ประเทศซูดาน และนายฮูเซน สาเมาะ รับรางวัลชนะเลิศ ณ ประเทศแคนาดา เป็น 3 คน ถือว่าเป็นครอบครัวแบบอย่างที่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้บุตรหลานเดินตามรอยศาสดา ทั้งด้านการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจและจรรยามารยาทที่ดีงาม ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ผลบุญจากคุณงามความดีในครั้งนี้ ย่อมส่งผลให้คุณพ่อ คุณแม่และบุคคลที่ท่านรักทุกคน ได้ไปสู่ความเมตตาพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและสมบูรณ์ที่สุด และได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ไปผลักดันวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้องเช่นที่ครอบครัวท่านได้ปฏิบัติเป็นอย่างดีให้มากขึ้น สืบเนื่องจากครอบครัวท่านเป็นครอบครัวแบบอย่างของการปฏิบัติที่ดีต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัว จนก้าวมาเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮ เป็นปัญญาชนที่ดีของสังคมที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครอบครัวนี้จะช่วยเป็นครู เป็นผู้อบรมเผยแพร่เรื่องที่ดีเช่นนี้ไปในครอบครัวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย และจะได้ให้ ศอ.บต. ประสานกระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณารางวัลที่เป็นคุณงามความดี เพื่อเป็นการแสดงถึงการชื่นชมยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวท่านอย่างดียิ่งและจากใจจริงของรัฐบาล ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีในความสำเร็จนี้อีกครั้ง ในนามของรัฐบาลยินดีที่จะสนับสนุนการศึกษาตามหลักการศาสนาของทุกศาสนา เพื่อให้เป็นคนดีและคนเก่งอย่างต่อเนื่อง เป็นงานสำคัญของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เป็นพหุวัฒนธรรมที่งดงามตลอดไป  

สำหรับนายอะห์มัด สาเมาะ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรชายของ ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพี่น้อง จำนวน 3 คน  โดยทั้ง 3 คน มีดีกรีคว้าเหรียญทอง อันดับ 1 ของโลก มาแล้ว ในฐานะตัวแทนคนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ท่องอัลกรุอาน  จากประเทศต่าง ๆ  ประกอบด้วย นายฮาซัน สาเมาะ (พี่คนโต) ที่ 1 ของโลกจากประเทศซูดาน นายฮูเซน สาเมาะ (พี่คนรอง) ที่ 1 ของโลก จากประเทศแคนาดา และ ล่าสุด นายอะห์มัด สาเมาะ (น้องชาย) ที่ 1 ของโลก จากประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  แม้ว่าประเทศไทยจะมีประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือพุทธศาสนาแต่ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาการปฏิบัติและการเรียนรู้ทางหลักการศาสนาของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ทางศาสนาและการเรียนรู้ตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การกำกับของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)  จะดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการตามศาสนา และเผยแพร่คุณงามความดีความเก่งของเยาวชนและการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการเป็นคนดี คนเก่งไปยังเยาวชนคนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นชอบโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( จัดอาหารกลางวันให้โรงเรียนตาฎีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาเด็กเล็กให้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้หลักการทางศาสนา อิสลามที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัยโดยดำเนินการควบคู่ไปกับโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และมีกิจกรรมกลางร่วมกับยุวชนทั้ง 2 ศาสนา ซึ่งจะเป็นโครงการสำคัญที่นำไปสู่การสร้างคนเก่งและคนดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจะได้พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นระเบียงมักกะห์และระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญของโลกต่อไป

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้หลักการทางศาสนา ร่วมกับการเรียนรู้ทางหลักการภาษาที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงความจริงของหลักการทางศาสนาได้โดยในส่วนนี้รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของประชาชน และส่งเสริมการใช้ภาษา จำนวน 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาตูรเคีย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกมุสลิมและประชาคมโลกอิสลาม โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการ ประสาน เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้กลไกของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้าง ภารกิจ และมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยสถาบันภาษานานาชาติตามที่จัดตั้งขึ้นจะเห็นได้ว่ามีการเรียนรู้ภาษาอาหรับอยู่ด้วยซึ่งเป็นภาษาสำคัญของการเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานตามที่นายอาหมัดได้รับรางวัล///ภิญโญ​ วงศ์​สุวรรณ​หัวหน้า​ผู้​สื่อข่าว​ช่างภาพ​ส่วนกลาง​หนัง​สือพิมพ์​ทันใจ​นิวส์
สนับสนุน​โดย​

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ